Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazione

SCA

Recunoașterea competențelor și a abilităților dobândite de studenții Masterului/Cursului Valabilitate: 3 ani (reînnoire anuală)
Prin Certificarea SCA se recunoaște că studentul:

- este specializat, capabil să analizeze critic, să reflecteze și să acționeze în consecință în domeniul de activitate pentru care a obținut calificarea, conntribuind, astfel, la dezvoltarea calitativă a Comunității Sociale de Cunoaștere și la realizarea personală în realitatea socio-economică;

- deține și știe să utilizeze cunoștințe, abilități și competențe teoretico-științifice și tehnico-profesionale care permit rezolvarea de probleme profesionale specifice Organizațiilor-Instituțiilor-Societăților cu care colaborează Universitatea/Instituția de Formare;

- este pregătit să realizeze intervenții tehnico-practice, să utilizeze instrumente profesionale, să elaboreze verificări și propuneri pentru a răspunde nevoilor contextului de muncă, social și cultural.

Pot solicita Certificarea SCA toți absolvenții care doresc o recunoaștere a competențelor dobândite în cadrul Masterului/Cursului recunoscut de I.S.P.E.F. sau cu titlu echivalent.