Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazione

TCS

Recunoașterea competențelor și abilităților cadrului didactic Valabilitate: 3 ani (reînnoire anuală)

FINALITATILE CERTIFICARII

Certificarea TCS – PROFESIONALISMUL CADRELOR DIDACTICE – se caracterizează prin dobândirea competențelor vizând:

- îmbunătățirea proceselor educative și a metodologiilor de intervenție a cadrelor didactice;

- valorificarea resurselor umane și profesionale  ale cadrelor didactice, în domeniul sistemului și serviciilor educaționale, în Instituții de Formare Profesională.

Punerea în aplicare a Certificării TCS privind PROFESIONALISMUL CADRULUI DIDACTIC permite realizarea următoarelor obiective formative:

a)     transmiterea metodologiilor didactice și a criteriilor de evaluare care permit:

- formarea și dezvoltarea unei mentalități științifice, a unui limbaj pedagogic și a criteriilor metodologice comune;

- pentru a fi contextualizate și personalizate pe baza experienței pedagogice a cadrelor didactice;

b)     formarea profesorilor experți în metodologiile educaționale, în problematicile socio-relaționale și psiho-cognitive, în evaluare;

c)     realizarea documentată a bunelor practici în domeniul psihopedagogic, în mare parte cu materiale didactice originale, structurate pe baza regulilor și instrumentelor științelor educației și comunicate prin internet pentru a forma o bancă de „bune practici” care vor putea fi experimentate în orice altă situație educațională, chiar și peste ani și la mii de kilometri de locul unde au fost realizate;

d)     dezvoltarea unei puternici motivații a profesorilor participanți, fiind implicați în exprimarea și valorificarea propriilor competențe și potențialități  profesionale;

e)     participarea Instituției de Formare Profesională  cu implicare în dezvoltarea și monitorizarea intervențiilor didactice realizate de profesori.

Pot solicita Certificarea TCS toate cadrele didactice care au participat la un Master/Curs recunoscut de I.S.P.E.F. sau care dețin o calificare echivalentă și doresc să obțină recunoașterea competențelor dobândite.